Minőség- és Környezetpolitika
A Rubber-Mixing Kft. minőség- és környezetpolitikája

 

A Rubber Mixing Kft. az ország egyik leginnovatívabb és legkorszerűbb technológiával felszerelt gumikeverék gyártó üzeme. Célja világszínvonalú és kiemelkedő minőségű gumi keverékek előállítása. A társaság vezetése elkötelezte magát MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerek működtetése mellett, így minőségi és környezettudatos munkájával és pontos, határidőre történő szállításaival nevet szerzett magának az iparágban.

A vevők, a tulajdonosok és a menedzsment elvárásait figyelembe véve, valamint megfelelve a törvényi előírásoknak, a Rubber Mixing Kft. alapvető elve és célja 
vevőink elégedettségének, bizalmának fenntartása és folyamatos növelése a magas minőség- és környezetközpontú működés fenntartásával.

 A kiemelkedő minőségű termékek előállításának fontos feltételeként értékeljük a magasan képzett, munkájával és munkakörülményeivel elégedett munkatársak aktív részvételét céljaink megvalósításában.

 A Rubber-Mixing Kft. felelősséget vállal a működését érintő környezeti állapotért. Részletezett céljának tekinti, hogy környezettudatos magatartásával hozzájáruljon a környezet állapotának javulásához, mely során:

 • tevékenységét a környezetvédelem szempontjainak figyelembe vételével és a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartásával folytatja,
 • törekszik a környezetszennyezés megelőzésére és a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodásra,
 • működéséből adódó környezetre gyakorolt hatását folyamatosan ellenőrzi és javítja,
 • törekszik a hulladékok mennyiségének csökkentésére a megfelelő minőség és környezeti teljesítmény elérésére,
 • mérsékli a hulladékképződést és kiemelt figyelmet fordít a keletkező veszélyes hulladékok szakszerű ártalmatlanításra
 • a hulladékok keletkezésénél a megelőzést, hulladékszegény technológiák alkalmazását, a hulladékok minimalizálását, a lerakással szemben az újrafelhasználást és az újrahasznosítást helyezi előtérbe,
 • csökkenti a működése során esetlegesen előforduló környezetszennyezés lehetőségeinek veszélyét, a járművei által okozott levegőszennyezést, a járművek és a telephelyen folyó tevékenység által okozott zajterhelést, valamint a szennyvízzel kibocsátott szennyezők mennyiségét,
 • irodahelyiségeiben nagy gondot fordít az energiatakarékosságra, és ügyel az irodai berendezések, irodaszerek, takarítószerek környezettudatos kiválasztására, valamint az igényes munkahelyi környezet megteremtéséhez szükséges feltételek kialakítására,
 • a munkatársaknak rendszeresen képzést és továbbképzést tart a környezetpolitika megvalósításával, az integrált irányítási rendszer működésével kapcsolatos tudnivalókról és feladatokról,
 • az alkalmazott technológiákat - a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével - folyamatosan korszerűsíti,
 • tevékenységét a mindenkor hatályos hazai, ill. EU-s környezetvédelmi jogszabályok betartásával végzi.
 • A belső környezettudatos működés mellett a társaság üzleti partnereit is környezettudatos viselkedésre ösztönzi. Ennek megfelelően:
  • beszállítóitól is elvárja a környezettudatos magatartást, ezért a beszállítói közül előnyben részesíti a minőség- és környezetirányítási rendszert működtető, vagy ezeknek megfelelő minőségű termékeket, szolgáltatásokat biztosító szervezeteket.
  • hulladékgazdálkodási szempontból kizárólag a megfelelő környezetvédelmi engedélyekkel rendelkező szállító, kezelő és ártalmatlanító vállalatokkal áll kapcsolatban,

Célunk továbbá, hogy minőség- és környezetközpontú rendszerünk erősítse piaci helyzetünket, versenyképességünket.

Ennek érdekében a vezetés a gyártási feltételek állandó korszerűsítését, a dolgozók folyamatos képzését, biztonságos munkakörnyezet biztosítását és a folyamatos fejlődést tűzte ki feladatául.

Minden dolgozónk számára világosan megfogalmazzuk feladatait, felelősségét, elvárjuk a minőség és környezettudatos működés iránti elkötelezett magatartást és cselekvő részvételt a minőség- és környezeti politika megvalósításában.

A teljesítménymérési rendszerünkkel folyamatosan ellenőrizzük a fenti célkitűzéseket és felügyeljük a szervezet hatékonyságát.

 A célok elérése érdekében a társaság:

 • a szakma fejlesztési trendjeit figyelembe véve fejleszti technológiát,
 • törekszik a környezetkímélő eljárások alkalmazására, ezért új technológiák, berendezések rendszerbe állításakor az elérhető legjobb technológia és életciklus tekintetében figyelembe veszi azok várható élettartamát és előrelátható környezeti hatásait
 • operatív és stratégiai döntéseit a minőség- és környezetpolitika, valamint a fenti szempontok figyelembe vételével hozza meg,
 • bevezette az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti irányítási rendszereket,
 • szoros együttműködésben dolgozik a hatóságokkal és minőségjavításával valamint környezettudatosságával folyamatosan növeli a cég versenyképességét.

 A Rubber-Mixing Kft. vezetése elkötelezi magát a célok mentén a működésének átfogó és folyamatos fejlesztése vonatkozásában.

 

Szolnok, 2018. január 02.